Word vriend!

De Vrienden van Het Park wordt gerund door vrijwilligers. De tijd die wij in ons initiatief steken is onbetaald. Dat neemt niet weg dat wij kosten maken. Neem onze website bijvoorbeeld. Wij willen een krachtige stem laten horen als het op het behoud, beheer en de programmering van het Museumpark en Het Park aankomt. Daarom doen wij een beroep op u om onze stem te versterken door Vriend te worden.

De Vrienden van Het Park heeft zich tot aan de Raad van State verzet tegen de bouw van het Collectiegebouw in het Museumpark, nadat de gemeenteraad besloten heeft een procedure tot wijziging van het bestemmingsplan mogelijk te maken. Helaas zijn onze bezwaren door de Raad van State verworpen, en mag de bouw van het Collectiegebouw doorgang vinden.

Wij hechten aan een zorgvuldige uitwerking van de plannen op deze bijzondere en kwetsbare locatie. Daarom maken wij ons sterk daar onze bijdrage aan te leveren.

Regelmatig zullen wij via fundraising een beroep doen op bewoners en bedrijven in  Rotterdam om ons ook financieel bij te staan om gezamenlijk met de gemeente bijzondere projecten mogelijk te maken. Om dit ook fiscaal aantrekkelijk te maken, zijn wij geregistreerd als stichting met ANBI status onder RSIN/fiscaal nummer: 8540.13.568. U kunt ons ondersteunen door een bedrag over te maken op de bankrekening van de Vrienden van Het Park:  IBAN: NL67 RABO 0186 7956 29 ten name van de Vrienden van Het Park Stichting. Wij stellen uw betrokkenheid zeer op prijs!

Download hier ons jaarverslag (2015).

Wij gunnen iedere Rotterdammer een onbekommerd gebruik van het Museumpark en Het Park aan de Maas. En we zetten ons daar graag voor in. Doet u mee?

Voor een tientje jaarlijks bent u al Vriend!

Wij heten u van harte welkom. Namens de Vrienden van Het Park stichting,

Hans Ophuis, voorzitter – Martin van Hemert, secretaris – Luuk de Boer, penningmeester

 

Laat hier uw gegevens achter en wordt Vriend van de Vrienden van Het Park.

Uw naam

Uw email

Uw telefoonnummer (optioneel)

Follow by Email
Google+
SHARE