Wist u dat het collectiegebouw…

…veel meer gaat kosten dan het vorige College ons samen met Museum Boijmans van Beuningen (MBVB) en Stichting De Verre Bergen heeft voorgespiegeld?

Een paar snelle berekeningen:

1) Het collectiegebouw is vooralsnog begroot op een totaal bedrag van zo’n slordige 50 miljoen Euro. Stichting De Verre Bergen heeft het genereuze aanbod gedaan een bedrag van 15 miljoen Euro direct om niet ter beschikking te stellen. Dat betekent dat er een bedrag van 35 miljoen Euro blijft open staan. Dat moet de gemeente lenen. Stel dat je dit bedrag via een annuïtaire lening over een periode van 40 jaar zou willen aflossen tegen een rente van 4% dan ben je om en nabij een bedrag van 31 miljoen Euro kwijt alleen al aan rentebetalingen, plus natuurlijk de hoofdsom van 35 miljoen Euro. Opgeteld een bedrag van in totaal 66 miljoen Euro. Nog niets aan de hand denkt u. Wij ook. Als je een hypotheek op een huis aflost betaal je ook een godsvermogen. Alleen waarom wordt dit niet gewoon verteld? Het gaat immers om publieke middelen en om een sector (Kunst en Cultuur) die momenteel bijzonder onder druk staat van allerlei bezuinigingen. Daarbij zijn we diverse gezelschappen en musea kwijtgeraakt en zelfs een heel schip.

2) Beweerd wordt dat de voorgestelde locatie in het Museumpark cruciaal is om de publieksfunctie van het collectiegebouw waar te kunnen maken (70.000+ bezoekers op jaarbasis). Uit de door MBVB zelf opgestelde exploitatie blijkt echter dat de inkomsten uit de publieksfunctie (Eur 380.000 uit kaartverkoop, restaurant, bookstore, catering en gallerieverhuur) volgens de meest optimistische inschattingen nog geen 9% bedraagt van de jaarlijkse exploitatielasten die begroot worden op zo’n 4,3 miljoen Euro. In de ogen van de Vrienden van Het Park gaat het hier om een bedrag dat min of meer wegvalt tegenover de totale exploitatielasten. Moet voor zo’n marginale bijdrage van de publieksfunctie aan de totale lasten een park opgeofferd worden?

3) De Vrienden van Het Park vraagt zich het volgende af. Weet de Raad dat de gemeente Rotterdam zich voor 40 jaar lang vastlegt aan een jaarlijkse bijdrage van minstens 2,5 miljoen, als ze ja zegt tegen dit project? In totaal gaat het om een bedrag van minstens 100 miljoen Euro. Minstens, omdat dit bedrag geen rekening houdt met stijgende kosten van personeel, energie en tegenvallende inkomsten. Als dit bedrag, zoals ook wel gesuggereerd is, zou worden geïndexeerd, dan praten we over een veelvoud van deze 100 miljoen Euro. Het oorspronkelijke prijspeil, waarop de berekeningen zijn gebaseerd, dateert namelijk van 2010. Een voorlopig haalbaarheidsonderzoek dat in opdracht van MBVB is verricht stelt serieuze vragen bij de haalbaarheid van de exploitatie die door MBVB is opgesteld. Beweerd wordt dat zonder jaarlijkse indexatie er al verlies geleden gaat worden vanaf de geprojecteerde openingsdag in 2017. De Vrienden van Het Park nodigt hierbij de Rotterdamse politiek uit om zich eens goed in de achterliggende cijfers te verdiepen.

4) Wist u dat de inkomsten uit verhuur van depotruimtes aan particulieren (Eur 568.000), zelfs als je uitgaat van een optimale bezetting van 100%,  onvoldoende zijn om de kosten van uitbreiding met nieuw personeel (11 fte=Eur 576.277) ten behoeve van het collectie gebouw te dekken? Bovendien vormen deze inkomsten slechts 13% van de jaarlijkse lasten die begroot zijn op 4,3 miljoen Euro. Er moet dus geld bij. Je kunt je afvragen of Rotterdam met publieke middelen de opslag van particuliere kunstwerken moet subsidiëren, op een moment dat alom sprake is van kaalslag en bezuinigingen in de cultuursector.

De Vrienden van Het Park concluderen dat een publiek collectiegebouw zoals MBVB dat ambiëert een forse aanslag vormt op de publieke middelen van ons allemaal. Daar kun je als Rotterdam voor kiezen. De Vrienden van Het Park is van mening dat je dat dan wel moet doen op een locatie die onbetwist is in de ogen van alle Rotterdammers. Dus niet in het Museumpark.

Wilt u kunt onze berekeningen zelf ook uitvoeren, kijk dan op onderstaande link via het Raadsinformatie Systeem Rotterdam:

 http://www.ris.rotterdam.nl/cgi-bin/postin.cgi/action=view/id=48091

Een+aanwinst+voor+de+stad-SD-014

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Follow by Email
Google+
SHARE