“Kunstraad Rotterdam kraakt plan voor Collectiegebouw”

Zo kopt de Volkskrant een dag nadat de gemeente het advies van de Rotterdamse Raad voor Cultuur en Kunst (RRKC) over het collectiegebouw aan het college van B&W openbaar heeft gemaakt.

een korte synopsis:

“Vooralsnog adviseert de RRKC negatief over de investering voor het  Collectiegebouw als structurele oplossing voor een nieuwe depotvoorziening voor Museum Boijmans Van Beuningen. Het concept en de financiële exploitatie zijn onvoldoende uitgewerkt. Het is daarom noodzakelijk het concept inhoudelijk verder uit te werken en de financiële exploitatie beter te onderbouwen.

Als er meer tijd beschikbaar komt om de in dit rapport genoemde punten aan te
passen en te herzien, dan kan de RRKC zijn beslissing heroverwegen.
Een eerste vereiste is een visie voor de langere termijn op het concept en het gebouw. Als tweede is een onderzoek vereist of het mogelijk is de gewenste functies onder te brengen op bestaande locaties in de stad. Een derde vereiste is te onderzoeken wat de beste manier is om de depotproblematiek van de gemeentelijke collectie gezamenlijk op te lossen.”

De Vrienden van Het Park is blij dat na alle praatjes en plaatjes er weer ruimte is gekomen voor een nuchtere analyse van dit beladen dossier. Hoewel de locatie geen expliciet onderdeel vormde van de vraag van wethouder Visser aan de RRKC, blijkt uit de rapportage zonneklaar dat de onderbouwing van de meerwaarde voor Rotterdam van het Museumpark als beoogde locatie voor het collectiegebouw op vele punten te kort schiet.

Het volledige advies van de RRKC kunt u hier downloaden:
Advies Collectiegebouw Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Follow by Email
Google+
SHARE