Collectiegebouw

De Vrienden van Het Park heeft ondubbelzinnig stelling genomen tegen het voornemen van de Gemeente Rotterdam, Museum Boijmans van Beuningen (MBVB) en Stichting Verre Bergen om in het Museumpark een Collectiegebouw te realiseren.

Zij deed dit vanuit de opvatting dat dit voornemen zowel ruimtelijk als programmatisch een ontoelaatbare impact heeft op de oorspronkelijke betekenis van het Museumpark.

Om deze positie publiekelijk kenbaar te maken is de stichting een petitie gestart tegen bouw van een collectiegebouw in het Museumpark. Ook heeft zij een zienswijze ingediend en bezwaar gemaakt tijdens de bestemmingsplanprocedure voor de bouw van een Collectiegebouw.

Ondanks het feit dat De Vrienden van Het Park geen mogelijkheid onbenut heeft gelaten haar standpunt uit te dragen, tot aan de Raad van State toe, heeft dit hoogste rechtscollege besloten dat de bouw van het Collectiegebouw onverkort doorgang mag vinden.

De Vrienden van Het Park blijft zich onverminderd inzetten om, ondanks deze onfortuinlijke gang van zaken, het Museumpark tot een aantrekkelijke goed functionerend verblijfsruimte te maken, waar directe omwonenden, stadsgenoten en de vele jaarlijkse bezoekers aan de musea graag komen. Zoals zij dit ook sinds haar oprichting vol overtuiging doet ten behoeve van dat andere park in het centrum van Rotterdam: Het Park aan de Maas bij de Euromast.

 

 

Follow by Email
Google+
SHARE